Vyberte si z následujících možností:

O nás

Služby

Nabídka zkoušek

Ceník

Odběr vzorků

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
vědeckovýzkumná a odborná činnost


Úvodní strana
Vítá vás
Soukromá veterinární laboratoř Náchod
Zkušební laboratoř č.1221 akreditovaná ČIA

MVDr.Marta Burdychová
Českoskalická 1836
547 01 Náchod
IČO: 44500840


www.svlnachod.cz
Kontakt:

MVDr.Marta Burdychová
vedoucí zkušební akreditované laboratoře
Telefon (9-12 hod): 491 420 383
Fax: 491 420 383
e-mail: burdychova@svlnachod.cz

Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
vedoucí úseku
molekulárně-biologického a chemického
Telefon: 491 420 383
Fax: 491 420 383
e-mail: radka.burdychova@svlnachod.cz

Nabídka zkoušek

Seznam základních zkoušek prováděných na oddělení mikrobiologie a molekulární biologie :
Pořadové čísloPřesný název zkušebního postupu/metodyIdentifikace zkušebního postupu/metody
1.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů -Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °CČSN EN ISO 4833
PP č. 1
2.Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních baktérií. Technika počítání kolonií.ČSN ISO 4832
PP č. 2
3.Mikrobiologie - Všeobecné pokyny pro stanovení počtu kvasinek a plísní – technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °CČSN ISO 7954
PP č. 3
4.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu baktérií rodu Salmonella.ČSN EN ISO 6579
PP č. 4 - A+B
5.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy). Část 1: Technika s použitím agarové půdy dle Baird-ParkeraČSN EN ISO 6888-1
PP č. 5
6.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus -Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °CČSN EN ISO 7932
PP č. 6
7.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií.ČSN EN ISO 7937
PP č. 7
8.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázapozitivních Escherichia coli – Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glukoroniduČSN ISO 16649-2
PP č. 8
9.Detekce a důkaz reziduí inhibičních látek. Standardizovaná difúzní metoda.SOP č. 1
( MP SVS Praha )
10.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu suspektních patogenních Yersinia eneterocoliticaČSN EN ISO 10273
PP č. 10
11.Mikrobiologie potravin a krmiv -Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních baktérií mléčného kvašení. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 oC.ČSN ISO 15214
PP č. 11
12.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes. Část 1: Metoda průkazu Část 2: metoda stanovení počtuČSN EN ISO 11290-1, 2
PP č. 12
13.Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. - Část 1: Metoda průkazuČSN EN ISO 10272-1
PP č. 13
14.Maso a masné výrobky - Stanovení počtu baktérií rodu Pseudomonas.ČSN ISO 13720
PP č. 14
15.Mléko-Stanovení počtu jednotek tvořících kolonie psychrotrofních mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C.ČSN ISO 6730
PP č. 15
16.Mikrobiologie potravin a krmiv -Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu baktérií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání koloniíČSN ISO 21528-2
PP č. 16
17.Detekce a důkaz specifické DNA metodou PCR.SOP č. 2
18.Jakost vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních baktérií – část 1: Metoda membránových filtrůČSN EN ISO 9308-1
PP č. 18
19.Kultivační stanovení Paenibacillus larvae.SOP č. 3
(SOP VÚVč )
*Stanovení počtu presumptivního Laktobacillus acidophilus na selektivní živné půdě +ČSN ISO 20128
*Stanovení počtu Laktobacillus rhamnosus na selektivní živné půdě+SOP č. 4
*Stanovení počtu Laktobacillus casei na selektivní živné půdě+SOP č. 5
*Stanovení počtu presumptivních bifidobaktérií+SOP č. 6
*Stanovení počtu anaerobních sporotvorných mikrobů +ČSN560100
čl.86
*Stanovení počtu enterokoků na selektivní půdě +ČSN560100
čl.80
*Jakost vod-Stanovení počtu kolonií očkováním do živ.agar.kult média 36oC a 22oC +ČSN EN ISO 6222
*Stanovení chloridů+SOP CH 1/03
*Stanovení dusitanů +SOP CH 2/03
*Průkaz tepelného opracování +SOP CH 3/03
*Stanovení pH +SOP CH6/03
Položky označené + nejsou zatím předmětem akreditace
Laboratoř má zpracované postupy i pro provádění jiných, zde neuvedených mikrobiologických zkoušek podle dokumentovaných postupů ( zejména ČSN).Tyto zkoušky s námi prosím dohodněte individuálně.(c) 2009 - Soukromá veterinární laboratoř Náchod, Česká republika